Arrangement

Reflector Produksjoner har mange års erfaring innanfor ulike typar arrangement- alt frå små pubkonsept til større festivalar. Ein del av Reflector Produksjoners aktivitet vil frå 2014 og framover bestå i enkelte arrangement- dei fleste i samarbeid med andre arrangørar og lag/ organisasjonar.