Reflector Produksjoner er eit føretak etablert i Jondal i Hardanger av Øyvind Sollesnes. Forretningsidèen er å vera ein lokal leverandør i Hardanger av mediatenester, til ein rimeleg pris, utan å gå på akkord med kvaliteten.